Cofnij

Bezpieczeństwo maszyn

Cel

Naszym celem jest wspieranie Cię na każdym etapie życia maszyny w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami minimalnymi / zasadniczymi i standardami technicznymi (EN i ISO).

Proponujemy kompleksowe podejście na etapie projektowania i produkcji, jak również podczas instalacji maszyn u Twoich klientów.

Projektowanie i produkcja.

Badanie

Ocena ryzyka

Przeprowadzamy ocenę ryzyka oraz badamy projekt pod względem zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Diagnoza

Diagnoza niezgodności

Po ocenie ryzyka analizujemy akceptowalność ryzyka oraz czy w procesie projektowania uzyskaliśmy pełną zgodność z wymaganiami.

Terapia

Rozwiązanie

  • W razie wykrycia niezgodności proponujemy zmiany (koncepcje zmian) w projekcie, bazujące na rozwiązaniach technicznych powodujące obniżenie ryzyka.
  • Wskazujemy organizacyjne środki kontrolujące ryzyka, które musi podejmować użytkownik w celu akceptowalności ryzyka resztkowego, wskazując je bezpośrednio w instrukcji obsługi.
  • Sporządzamy instrukcje obsługi w procesie deklarowania zgodności maszyny.

Instalacja i użytkowanie.

Badanie

Ocena ryzyka

Przeprowadzamy ocenę ryzyka maszyny zespolonej, uwzględniającej ryzyka wynikające z miejsca zainstalowania.

Diagnoza

Diagnoza niezgodności

Po ocenie analizujemy akceptowalność ryzyka oraz zgodność zastosowanych rozwiązań z wymaganiami.

Terapia

Rozwiązanie

  • Doradzamy rozwiązania w razie wystąpienia zagrożeń (wynikających np. z miejsca zainstalowania) – dostosowanie maszyn do wymagań.
  • Opracowujemy instrukcję obsługi dla maszyny zespolonej oraz zapewniamy pełne wsparcie przy deklarowaniu zgodności.

Ocena ryzyka.

Przeprowadzamy audyt zagrożeń maszyn, w tym maszyn zespolonych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE uwzględniając zagrożenia wynikające z miejsca zainstalowania i sposobu użytkowania.

Proces zakupowy / inwestycyjny.

Wspieramy Cię na każdym etapie inwestycji w maszyny (w tym maszyny zespolone). Począwszy od opracowania wymagań dla producentów z zakresu bezpieczeństwa uwzględniając warunki lokalne takie jak: wpływ miejsca zainstalowania czy prowadzone w firmie procesy, skończywszy na weryfikacji spełnienia wymagań podczas odbioru maszyny i oddania jej do użytkowania.

maszyny
maszyna
maszyny

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy