Cofnij

Bezpieczeństwo pożarowe

Cel

Wzrost bezpieczeństwa pożarowego.

Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym zmniejsza nie tylko ryzyka wystąpienia pożaru ale również wpływa na zmniejszenie kosztów uzyskania ubezpieczenia mienia.

Ocena ryzyka pożarowego

Identyfikujemy zagrożenia pożarowe, dokonujemy oceny zagrożenia pożarowego i proponujemy efektywne rozwiązania.

Ocena zagrożenia wybuchem

Identyfikujemy zagrożenia wybuchowe, dokonujemy oceny zagrożenia wybuchu i proponujemy efektywne rozwiązania zebrane w Dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W ścisłej współpracy z pracodawcą opracowujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP).

Reagowanie kryzysowe

We współpracy z personelem zakładu dokonujemy oceny ryzyka kryzysowego i opracowujemy i wspieramy we wdrażaniu procedur reagowania kryzysowego.

maszyny
maszyna
maszyny

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy