Misja

Salutat.

Dzielimy się wiedzą z partnerami w biznesie projektując wspólnie bezpieczeństwo.

Współdziałamy w budowaniu zaufania interesariuszy do Waszych firm.

Cele

Opracowujemy skonkretyzowany plan
do realizacji Twoich celów.

Feedback

Monitorujemy wdrażanie i mierzymy
skuteczność rozwiązań, raportując wyniki.

Technika

Stawiamy na rozwiązania techniczne
w podnoszeniu bezpieczeństwa.

Edukacja

Szkolimy i dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem z partnerami.

Rozwiązania

Bezpieczeństwo maszyn.

Bez maszyn nie ma efektywnej produkcji przemysłowej. Dlatego ze względu na zagrożenia i potencjalne koszty społeczne wspieramy naszych partnerów w zmniejszaniu ryzyka związanego z maszynami, zarówno na etapie projektowania, wytwarzania jak i instalacji i eksploatacji w miejscu docelowym.

Zobacz
Rozwiązania

Zarządzanie BHP.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem jest podstawowym filarem zrównoważonego rozwoju. Przejęcie systemu zarzadzania BHP umożliwia stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, zapobieganie urazom i chorobom związanym z pracą oraz ciągłe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz
Kontakt

Masz pytania?

Napisz do nas

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy