Cofnij

Logistyka

Cel

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w obszarze magazynów.

Procesy logistyczne generują wiele zagrożeń dlatego zarządzanie ryzykiem z nich wynikającym wymaga skonkretyzowanych działań.

Bezpieczeństwo magazynowe.

Składowanie

Zapewniamy wsparcie przy doborze metody składowania w oparciu o:

  • Specyfikę magazynu;
  • Możliwości techniczne;
  • Aspekty antropometryczne (możliwości człowieka);

Transport wewnętrzny

Opracowujemy / dostosowujemy procesy związane z:

  • Gospodarowaniem flotą wózków jezdniowych;
  • Miernikami bezpieczeństwa;
  • Administrowaniem i utrzymywaniem kompetencji pracowników;

Składowanie regałowe

Umożliwiamy zarządzanie bezpieczeństwem związanym ze składowaniem na regałach poprzez:

  • Audyty magazynów prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami m.in. EN 15620 czy ANSI MH 16.1;
  • Przygotowanie merytoryczne i praktyczne załogi do pełnienia funkcji PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety);
maszyny
maszyna
maszyny

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy